Friday, August 1, 2008

Košnica za džinovske pčele ubice


Dezeen, lovci na arhitektonske bisere, ističu Sinosteel International Plazu u Tinajinu u Kini, 300tinak metara visoki neboder, delo MAD arhitektonske grupe. 

Spoljašnja struktura po ugledu na saće, sa velekim heksaugaonim prozorima nejednakih dimenzija nije samo ukras, već jedina potporna konstrukcija ove zgrade.

Šta bi rekla Pčelica Maja?

Hvala Gizmodo

Knjiga za ovaj post: CAMERA RAW studijske tehnike

No comments: