Monday, August 25, 2008

Avatari će uskoro preplaviti svet

Avatar je prezentacija kompjuterskog korisnika bilo u trodimenzionalnoj formi u kompjuterskih igrama ili dvodimenzionalne slike koja se koristi u forumima. 
Ovim objektom korisnik sebe predstavlja.

Do sada ste imali ime, i bili ste iza tastature, monitora. 
Sada ste "unutra".
Sada možete i da se krećete, smejete, plačete, skačete. Sve to možete virtuelno.
Dosadilo vam je da budete to što jeste. Dosadilo vam je vaše "telo". Ulaskom u virtuelni svet vi, sa ostalim učesnicima, ste predstavljeni svojom virtuelnom ličnošću, telom.

Pročitajte: Kako odabrati Avatar.
Ali, uskoro ćete odbaciti miša i tastaturu. Nove tehnologije će nas snabdeti personalnim avatarima povezanim na Internet, i prikazanim na ekranima veličine zida. Avatari će nas "razumeti, slušaće naše komande i odgovarati na naše zahteve".

Prvi korak ka tome je sistem za upravljanje putem govora. Već se prave aplikacije kojima je moguće upravljati govorom. 
MIT-ov Project Oxygen je nova mašina sa glasovnim interfejsom koja vas gleda u oči, od vas traži pitanje na jednostavnom Engleskom, a zatim odgovara na njih.
Kada zatvorite oči, mislite da razgovarate sa čovekom.No comments: