Thursday, August 28, 2008

Ubran Play - Kako da od svog grada napravimo mesto za život ljudi

Projekat je zamišljen za Amsterdam. Urbana izložba inicirana od Doog Design i Scotta Burnhama.

"trafic-go-round" od Marka Jenkinsa

"stenciled street" od Roadsworth-a

"anwohnerpark" od "Office of Subverzive Architecture"

PARK(ing) od Reba-a
Zamislimo svoj grad, sa izmenama. I radost dece što žive u takvom gradu. A ne osudu dece što smo grad uništili.

No comments: