Thursday, August 14, 2008

iluzija za danas - kako su vam lepe ruke životinje

Iluzija za danas. 

Pazite kada se rukujete sa nekim.

Zašto?

Može neko da vas "kljucne". Ili je to amazonska ptica, koja vas gleda sa grane?

Može neko da vam "ruku smaže.." Ili je to umiljati tigar?


Može neko ruku da vam "lizne". Ili je to pas koji vas je opčinio svojom vernošću.

Hvala na iluzijama.

No comments: