Thursday, August 28, 2008

Majka priroda kao dizajner, a Photoshop kao pomoćnik

Majka priroda je dovoljno uradila da se divimo njenim kreacijama.

Samo nekada te kreacije nisu dostupne svima.
Kriju se na stablu koje je palo u šumi.
Neko je pomerio kamenčiće i od devojke je ostao samo kamen na kamenu.
Neko se popeo na stenu, i nije video devojku ispod stene.
Neko je molio boga padne kiša, ali je stena molila boga da kiša padne na nekom drugom mestu.
Neko se plašio komšije, ali ne i krokodila.
Neko je ožedneo, ali voda je bila slana, pa je otišao na neki drugi izvor.

Hvala na ovim "doradama" kreacija majke prirode.

No comments: