Tuesday, August 26, 2008

Spektakularne fotografije munja

Fotografije koje oduzimaju dah.

Fotografija - EchoEr.


Fotografija - Elsie.
Fotografija - Roadsidepictures.

Fotografija - reutcs

Kako verno se sećamo munje koju smo videli?

Kada pogledam fotografije koje su objavljene, sećam se veoma malo svojih munja.


A, u poslednje vreme, i nema nevremena, onog sa munjama.


No comments: