Thursday, August 30, 2012

BERO je Android robot koji možete da kontrolišete svojim tabletom ili telefonom - Kompjuter biblioteka


BERO je Android robot koji možete da kontrolišete svojim tabletom ili telefonom - Kompjuter biblioteka