Wednesday, August 27, 2008

Ubiquity - novi način da vidite web


Eksperiment iz Mozilline laboratorije.
Pišete email i pozivate prijatelja da se sastanete u restoranu u Beogradu (San Francisku, Zagrebu...) stim, da se neko od vas dvojice ne nalazi u tom gradu. Potrebno je da priključite mapu, da bi se onaj koji ne zna lakše snašao.
Danas to radite tako što je potrebno da negde kliknete, da kucate, pretražujete, kopirate, lepite mape, itd., i tek na kraju celu svoju poruku kompletirate.
Ne šaljete mapu ili korisne prikaze, već samo linkove do njih.
Sa ovim eksperimentalnim programom koji koristi govorni jezik, a ne jezik kompjutera, lako dolazite do rezultata, i lako te rezultate ubacujete u svoj mail prijatelju.

Ekran prikazuje email koji se kreira, uz komunikaciju sa programom korišćenjem rezumljivih reči i izraza.

Prve utiske ćemo prikazati za neki dan.

No comments: