Friday, August 22, 2008

Najekstremniji sportovi

Najekstremniji sportovi. Volim da ih gledan, ali samo ostajem na gledanju.

Uvek sam pecao pored mirne reke, ali pecanje na stenama.

Nikada nisam trčao za autobusom, ali za sirom neko trči kao da je gladan kao ris.


Neko pliva sa svojom punačkom ženom, ili žena sa mužem kao morž. Ali, sa tako velikim kitovima.

Skakanje, preko, na, u, i skakanje po stenama.

Peglanje. Dok stigne na posao već je popeglao radno odelo.

Da li je fotograf koji snima ekstremne sportove, ekstremni fotograf?

No comments: