Sunday, June 14, 2009

Time je objavio Twitter na prvoj strani

Kako Twitter menja naše živote?
Kako Time menja naš život kada piše o Twitteru, i utiče da promenimo svoj život?

Friday, June 12, 2009

Mačke spavaju na veoma zabavan način

Ovo nije skrinsejver.
Danas ću ja na tebi, a ti sutra spavaj gde hoćeš.
Dobro je da nema benzina.
Koja će prva da se probudi?
Link.

Friday, June 5, 2009

David Carradine - slike iz života

Da li je poslednja slika, ona koja će uvek biti prva?

Svet se menja, a sa svetom i ljudi.
David Carradine je kauboj i ...

Ali njegova sreća i težina je u tome što je glumac.
Svet se menja, ali ime ostaje. Iza imena, hiljadu lica.