Tuesday, August 26, 2008

Apple - inovacije u slikama

Apple je jabuka koja je sveža i ove 2008. godine.
Njihove inovacije pokreću ostale.

1976. - Apple I - a, bio je je 01.april.

1978. - Apple II
1983. - Apple Lisa
1984. - Macintosh all-in one computer

1989. - MacPortable
1993. - Newton lični pomoćnik.
1998. - iMac
2001. - iPod
2001. - iTunes
2007 - iPhone
2008. - MacBook Air.

Dolaze nove godine.
Očekujemo da jabuka i dalje bude sveža.

No comments: