Wednesday, August 6, 2008

Uključeno, isključeno, ali lepo složeno - Paulo OhUvek sam imao problema sa utičnicama, a naročito sa kablovima.
Dizajneri su ljudi koji, takođe, imaju problema, ali ih oni rešavaju.
Prave nove proizvode, koji zadovoljavaju određene standarde.
Kada isključite neki uređaj, utikaš i utičnica treba da pokazuju u kom je stanju uređaj.
To je još način da se uštedi energija.
Hvala Paulu Ohu.

No comments: