Tuesday, August 5, 2008

Text-to-Speech SDK za Windows, Mac OS X i Linux 3.5
Softver je kreiran za sva tri operativna sistema, Windows, MAC OS X i Linux.
Pomoćni softver koji dodaje aplikacijama mogućnost da se tekst pretvori u govor. 

Podržava:
  1. 9 jezika i preko 100 glasova.
  2. C++, Java, VB.NET, C#, VB6.
  3. Sintezu govora i kontrolu preko unificiranog API-a.
  4. Generisanje audio fajla u brojnim audio formatima.
Probajte, kopirajte tekst i čujte kako zvuči.

Veličina fajla je 90.2MB.

No comments: