Sunday, August 10, 2008

Park negde u Koreji, ali malu decu vodite na neko drugo mesto

Koreja, je zemlja jutarnjeg mira.
1948. godine se podelila na Severnu i Južnu koreju.
Kao i svuda i tamo ima parkova.
Ali, parkovi mogu da budu veoma specifični, kao što je slučaj sa ovim iz koga vam prikazujemo par skulptura.
Malu decu ostavite ispred.

Neko bi izabrao druge slike.

Hvala na linku.