Tuesday, August 5, 2008

Nova knjiga - Povratak ceduljica, salveta
Umetnost vizuelnog mišljenja.
Da li kada razmišljate o poslu zapisujete reči ili crtate slike? Na salveti, ceduljici...

Da li biste mogli da nacrtate vaš način rešavanja problema sa bankom koja neće da vam da kredit? 

Rešite svaki problem koristeći sliku.
Četiri koraka vizuelnog mišljenja.
Pet pitanja na koja trebate da se fokusirate.

Hvala Danu Roamu.

No comments: