Thursday, August 7, 2008

Najkontaverznije reklame - izvinite šta vi to radite


Muškarac. Ako uzmete, da li će ona da zatvori usta.Mleko? Za šta? Ova krava ne zna. Da li vi znate?


Puma. Molimo komentar. Adidas, Nike, Borovo.


No comments: