Monday, August 4, 2008

Greg Elmensdorp, ili kako razmišljati...Greg Elmensdorp 
Da li je potrebno da postavljamo pitanja, na koja će nam svi odgovarati isto?

Autor poručuje: 
Hello Traitor, terrorist, atheist

Moja istina je vaša laž.....

Panorama vašeg radnog mesta, 360 u krug. Vašeg rodnog mesta. Vašeg rasnog mesta.

Pogledajte, pa se čujemo.

No comments: