Monday, August 4, 2008

Devojke, smeh, Nemačka, i samo nekoliko slika

Devojke, ali one koje vole da učestvuju u malo šaljivijim utakmicama.
Utakmice, koje se održavaju samo ako je napolju blata preko kolena.
Da li je to Nemačka?

Na reci Elbi.

Broj devojaka, žena koje su učestvovale, je naglo porastao.
MUD OLIMPICS će jednog dana biti proširena i na Srbiju, Hrvatsku.

No comments: