Tuesday, September 2, 2008

Pitanja koja postavljam sebi

Ne morate da budete pas, da biste bili verni čoveku.
Ne morate da budete pas da biste išli na četiri noge.

Ne morate da budete pas da biste bili nečiji ljubimac.

Ne morate da budete pas da biste živeli pasjim životom.


Ovo je lista pitanja koja postavljam sebi. Toj listi vi trebate da dodate svoja pitanja. Na koja ćete morati sami da odgovorite, ili da potrežite odgovor od nekog ko zna odgovor.
Zašto to nemam?
Da li slušam druge?
Da li radim teške poslove?
Da li pomažem drugima?
Da li sam zabavan nekome?
Da li brinem o nekome?

Koja pitanja vi sebi postavljate?

No comments: