Friday, September 12, 2008

Najstarija faca na Facebook - 102 godine - Ivy Bean

Nekada je Ivy pored sebe imala muža. Muže se borio Drugom svetskom ratu.
Njena ćerka Sandra 1950. godine.
Ivy Bean je prababa koja je malo drugačija od ostalih baka.

Danas joj je najbolje na Facebook. Znači nikad nije kasno. A, ako imate 102 godine, vi ćete ne samo doći na Facebook, već i u sve novine koje vole rekorde.
Koliko godina ima vaša baka?

Ohrabrite je.

No comments: