Wednesday, September 17, 2008

Na današnji dan

17. 08. 1943. - umrla je Marija Bursać, partizanka i prva žena narodni heroj Jugoslavije.

Rođena je 2. oktobra 1920. godine u selu Kamenica kod Drvara. Od prvih dana ustanka aktivno učestvuje u pomoći NOP-u, a oktobra 1941. godine postala je članica SKOJ-a. Februara '42. primljena u članstvo Komunističke partije Jugoslavije i da jula postala Poloitčki komesar Treće čete omladinskog radnog bataljona.

Bila je neustrašivi borac i neumorni pozadinski radnik. Izabrana je za predsednika seoskog odbora USAOJ-a i u Opštinsko i Sresko rukovodstvo AFŽ-a. Februara '43., prilikom formiranja Desete krajiške brigade, primljena je u Drugu četu Prvog bataljona.

Na današnji dan, 1943. godine prilikom borbi kod sela Prkosa, Marija je predvodila grupu od desetak bombaša i bila teško ranjena. Drugovi su je poneli do partizanske bolnice koja je bila udaljena oko 40 kilometara. Marija je na nosilima pevala i umrla pre dolaska u bolnicu. Sahranjena je 23. 09. godine na brežuljku Spasovine u podnožju svoga rodnog sela.

Na predlog Štaba Petog korpusa, Vrhovni štab NVOJ je 15. 09. 1943. doneo odluku o proglašenju Marije Bursać za narodnog heroja. Branko Ćopić joj je posvetio pesmu "Marija na Prkosima".

Izvor: Wikipedia

No comments: