Tuesday, September 2, 2008

10 najgorih imena gradova

Američki gradovi sa imenima koja ni malo nisu lepa.
Odakle ti je devojka? Iz Pakla.

Ovo su mesta daleko, a da li mi imamo naše favorite?

Šašavo selo, ili gradonačelnik? 
Konji su nam mrtvi, ali mi smo zdravo i živo.
Amerikanci imaju svoje favorite. 
Mi imamo svoje.

No comments: