Thursday, July 24, 2008

Nova knjiga : "Patent Failure"Kako sudije, birokrate i advokati ugoržavaju inovatore.
James Bessen i Michael Meurer
Izdavač: Priceton University Press
Strana: 352

Da li ste pronašli nešto u svom životu što niko nije?
Svako ko u poslednjih nekoliko godina prati razvoj tehnologije zna da je patentni sistem izmakao kontroli.
Ne prođe nedelja bez neke apsurdne patentne aplikacije ili besmislene patentne tužbe.
Postoje anegdote koje pokazuju kako patenti štete inovacijama. Ali, dokaza je veoma malo.
Autori su sa bostonskog univerziteta, i sakupili su detaljne podatke o tome kako funkcioniše patentni sistem.
Cipela koja je patentirana.

No comments: