Wednesday, July 23, 2008

Google. Koji su to jezici živi? Nas ima na spiskuGoogle mi donosi informacije koje koristim svakog dana u radu.
Da li pišem sa desna na levu stranu ili sa leve na desnu stranu?
Hebrejski, Arapski....
2001. godine je startovao projekat Google na vašem jeziku.
Kompletan prevod sa 100% je urađen za Makedonski, Maorski i Sanskipt.
Srpski 99%.
Još samo 1%.


 

No comments: