Monday, July 28, 2008

Bookrix - kako da objavite svoju knjigu


Na web sa svojom knjigom.
Beta verzija Bookrix.de je internet portal gde svako može da objavi svoju knjigu, kratku priču ili poemu. 
Mesto za autore gde je moguće prikazati šta su napisali, gde možete da preporučite literatuku koju vi čitate kao i da napišete nešto o sebi kao AUTORU ili ČITAOCU.
Registrujte se.
Primer: Autor knjige "30 karijera pre 30-te", reklamira svoju novu knjigu na Bookrix i kaže: "Ako želite da pročitate prvo poglavlje moje knjige posetite stranicu ..."
Napisali ste nešto...
Počnite.


No comments: