Monday, July 28, 2008

Flip Boom Classic 1.0


Animacija kao način razmišljanja.
Flip boom Classic 1.0 ili kako da nacrtate osmeh.
Zabavna i kreativna alatka za animaciju, koja je još i besplatna.
Zasnovana je na tradicionalnim principima animacije.
Kako poverovati u nešto, kako razumeti, i kako od statične slike napraviti animaciju.
Program je lak za korišćenje i intuitivan. 
Podesan je za decu koja žele da startuju sa animacijom. 
Na primer, naučite kako da napravite interesantan prelaz između dve scene.
Možda ćete i vi nešto naučiti od svog deteta.

Pogledajte i knjigu o Flash CS3.

No comments: