Sunday, August 4, 2013

Noge Njujorka, kao inspiracija da se snime noge Guče, kada nisu Exita - Kompjuter biblioteka

Noge Beograda traže da ih snimimo.
Noge Njujorka, kao inspiracija da se snime noge Guče, kada nisu Exita - Kompjuter biblioteka

No comments: