Tuesday, August 13, 2013

jQuery i napredne web tehnologije: Kompjuter biblioteka

Ako vas zanima programiranje web aplikacija, bez obzira koje tehnologije koristite za razvoj serverske strane, poznavanje HTML5 i jQuery tehnologija će vam biti veoma važno. Ova knjiga predstavlja kolekciju najbitnijih stvari koje se koriste u svakodnevnom razvoju korisničkih interfejsa. Međutim, čak i da vam programiranje korisničkog interfejsa nije od primarnog značaja, uvid u koncepte opisane u ovoj knjizi pomaže da se lakše naprave moćnije aplikacije i eventualno izmeni pristup pri razvoju serverskog dela s istim tim ciljem.

Prvi deo knjige će vas upoznati sa osnovnim jezicima za razvoj korisničkih interfejsa i imaćete priliku da vidite:
  • Šta sve donosi HTML5.
  • CSS3 dizajn koncepte, mogućnosti CSS pretkompajlera, više o responsive dizajnu itd.
  • JavaScript – kako pregled esencijalnih jezičkih elemenata (uključujući i nove načine interakcije sa HTML5 elementima) tako i napredne tehnike.
Drugi deo knjige posvećen je jQuery biblioteci i opisuje kako se napredne HTML5 strane mogu dovesti do savršenstva.
  • Upoznaćete se sa samom jQuery bibliotekom, videti šta donosi i šta ju je učinilo toliko popularnom.
  • Videćete bogatu galeriju komponenti i interakcija koju vam obezbeđuje jQuery UI biblioteka.
  • Naučićete kako se prave interfejsi za mobilne uređaje pomoću jQuery Mobile biblioteke.
  • Pronaćićete najbitnije jQuery vizeulne komponente (bez kojih ne mogu da se zamisle napredni korisnički interfejsi), kao i arhitekture, okvire i preporuke za razvoj i testiranje složenih korisničkih interfejsa.
  • Videćete kako HTML5 i jQuery mogu da se koriste na različitim platformama kao što su Windows 8, Firefox OS, Android, iOS i to ne kao web strane koje se pokreću u pregledačima nego kao native aplikacije.

Autori: Jovan Popović, Vida Popović


jQuery i napredne web tehnologije: Kompjuter biblioteka

No comments: