Tuesday, January 3, 2012

Sa koliko godina ste došli na Fejsbuk? - Kompjuter biblioteka

Mislim da sam imao više od 16 godina kada sam pristupio Fejsbuku.

Mislim da i danas imam više od 16 godina.

Mislim da ću i za 10 godina imati više od 16 godina.

Sa koliko godina ste došli na Fejsbuk? - Kompjuter biblioteka

No comments: