Friday, March 20, 2009

Objasnite ovu sliku

Sa druge strane su lisice.
Objasnite vi. Možda je to rešenje.
Možda ima više rešenja.

No comments: