Sunday, March 22, 2009

Antiporn - da biste zaštiti svoje dete od pornografije

Pogledajte ovaj padajući meni. Vidite da vas štiti od porno sajtova.
Softver koji prvo treba instalirati u školama.

Ali, nijedan softver ne može da zaštiti nas i našu decu, ako deca ne budu obrazovana.

No comments: