Thursday, January 15, 2009

Kada ste svoj devojci rekli - možeš da jašeš moju kornjaču

Devojci želite da pokažete svog ljubimca. Kada bude pričala o vama svi će biti zadivljeni: "Rekao mi je da mogu da jašem njegovu kornjaču, uvek i u svakoj prilici." Link.

No comments: