Saturday, January 10, 2009

Kada može čovek da bude debeo zašto ne može auto

Erwin Wurm je umetnik koji je napravio kolekciju DEBELIH automobila


Osnovno pitanje koje se postavlja je kako ovakav auto može da oslabi.

No comments: