Friday, December 27, 2013

C# 2008 od početnika do profesionalca: Kompjuter biblioteka

Ako nikada niste programirali, pravi je trenutak da to uradite.
Ako ste već programirali, ova knjiga vas upoznaje sa svim novim u C# 2008.
Ako nikada niste programirali, pravi je trenutak da to uradite.
Ako ste već programirali, ova knjiga vas upoznaje sa svim novim u C# 2008.

C# 2008 od početnika do profesionalca

C# 2008 od početnika do profesionalca: Kompjuter biblioteka

No comments: