Tuesday, July 30, 2013

WRLDCLCK ili svetsko vreme za neznalice - Kompjuter biblioteka

Možda ste sada ili ste bili svetski putnik.
Koliko je sada sati u Egiptu?
Koliko je sati u Moskvi?
WRLDCLCK ili svetsko vreme za neznalice - Kompjuter biblioteka

No comments: