Tuesday, August 2, 2011

Nije strašno ako padneš, strašno je .... - Kompjuter bibliotekaNije strašno ako padneš, strašno je .... - Kompjuter biblioteka

Anketa traje, i nikada ne prestaje.

Šta je za mene strašno, za nekoga drugog i ne postoji.

No comments: