Saturday, November 20, 2010

LIFE i Google nam prikazuju 10 miliona slika iz istorije - Kompjuter biblioteka


Sve je nekada bilo crno-belo.LIFE i Google nam prikazuju 10 miliona slika iz istorije - Kompjuter biblioteka

No comments: