Tuesday, September 15, 2009

Meso u obliku države - USA ili SAD

Svaka država je manji ili veći komad mesa.
Neke imaju više kostiju, neke više masnog i nezdravog.
USA ili SAD, ujedinjeni stekovi Amerike.


No comments: