Friday, June 5, 2009

David Carradine - slike iz života

Da li je poslednja slika, ona koja će uvek biti prva?

Svet se menja, a sa svetom i ljudi.
David Carradine je kauboj i ...

Ali njegova sreća i težina je u tome što je glumac.
Svet se menja, ali ime ostaje. Iza imena, hiljadu lica.

No comments: