Thursday, April 30, 2009

Hičkok vam predstavlja Twitter

Pitanje:Šta radite gospodine?
Hičkok: Ako vam kažem, onda neće biti interesantno.

No comments: