Monday, November 3, 2008

Kreirajte debatu, raspravu, ali molim vas bez svađe

Pošto su izbori u Americi, a uskoro će biti i kod nas, otvara se debata:
Da li/da li ste/da li ćete koristiti aparat za elektronsko glasanje?


2000. godine su u Americi izbori doživeli debakl. Došlo je idealno vreme da se pored standardnog papirnog načina glasanja, počne da primenjuje i takozvani DIREKTAN ELEKTRONSKI ZAPIS, odnosno kompjuterizovana glasačka mašina slična bankarskom automatizovanom blagajniku.
Ali, kada prelazite sa jednog sistema na drugi, javlja se zabrinutost.

Da li ste vi da se i kod nas, uskoro, omogući glasanje eketrnskim putem?

No comments: