Wednesday, July 2, 2014

Korisnički interfejs koji bih želeo da napravim

Koji je interfejs najintuitivniji, od svih do sada kreiranih?

Ogledalo. Pogledajmo se u ogladalo. Kako ono radi? Znamo, iako ga prvi put uzimamo u ruke. Ukoliko je svaki tablet i telefon sa kamerom koja može da nas snimi, kako bi izgledao interfejs u kom bismo komunicirali sa sobom. Ulazak u knjižaru uz prethodno fotografisanje ili uploudovanje svoje fotografije. Najbolje se poznajemo. Na ogledalu su sve funkcije jednostavne i nama poznate. naravno u ogledalo ne možemo da uđemo.Ogledalo je naš prvi susret sa vuirtuelnom stvarnošću.

Tastatura klavira. Svaka dirka koja se dodirne proizvodi zvuk. Više dirki zajedno stvaraju akord. Pesme koje zviždućemo, pokušaćemo da odsviramo iako smo prvi put seli za klavir. Onaj ko nas sluša znaće da li smo prvi put seli ili ne. Kada bi sajt izgledao kao klavijatura, svaka dirka bi mogla da nas odvede na neko drugo mesto. Nije lako, ali može da bude zanimljivo.

Volan na automobilu. Ako ga okrećete ulevo auto ide levo, a isto tako i ako okrećete volan udesno, auto ide desno.

Bradavica. Samo bradavica nije uvek na raspolaganju. Novorođenče zna kako da koristi bradavicu, a ne mora ni da je vidi, samo je dovoljno da je oseti u ustima. Nijedna majka ne uči dete kako se doji nego mu ubaci bradavicu u usta.

Olovka. Date nekome olovku u ruke i on će odmah početi ili da piše ili crta. Olovka je produžetak našeg tela, i kao što nas telo nekad sluša, a nekada ne, tako i olovka.
No comments: